Opieka informatyczna


Każda firma posiadająca komputery i dostęp do Internetu, potrzebuje wsparcia informatycznego. Najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest przekazanie wszystkich kwestii informatycznych firmie zewnętrznej. Dzięki temu przedsiębiorca może całkowicie skupić się na innych działach w firmie i zwiększeniu ich wydajności oraz zysków.

Oferujemy obsługę z zakresu IT m.in.

  • doradzctwo i dostawa w zakresie doboru sprzętu i oprogramownia
  • wsparcie techniczne (zdalne i stacjonarne)
  • wdrażane nowych i administracja istniejących rozwiązań sieciowych
  • tworzenie kopii zapasowych i archiwizacja danych
  • administracja serwerami

Skontaktuj się z nami